El Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) és una iniciativa europea de cooperació territorial, creada per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer dels tres països.

El POCTEFA 2014-2020 és la cinquena generació d’uns ajuts financers comunitaris destinats a reforçar la integració econòmica i social del territori format pels tres països. Des de POCTEFA es cofinancen projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats pels diversos actors d’ambdós costats dels Pirineus i de les zones litorals que participen en el programa, amb la voluntat de preservar el desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador del territori.

El programa es dirigeix a actors públics i privats de la zona de cooperació i en poden ser beneficiaris organismes públics, empreses, agències de desenvolupament, associacions, fundacions i cambres de comerç entre d’altres tipus d’entitats o agrupacions.

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014- 2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.
El pressupost del Programa prové del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que busquen la promoció i l’adaptació dels països participants pel canvi climàtic, la prevenció i gestió de riscos i la protecció, valorització i ús responsable dels recursos locals.

Política Regional UE

La política regional de la UE és una política d’inversions. Dona suport a la creació de treball, la competitivitat, el creixement econòmic, la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible. Aquestes inversions contribueixen a la consecució dels objectius de l’estratègia Europa 2020.

Suport al desenvolupament de noves iniciatives per consolidar productes locals en entorns rurals.

Català