Una anàlisi transfrontera

Una de les actuacions inicials del projecte Tr3s Local és la realització d’una anàlisi transfronterera. Amb l’anàlisi s’aconseguirà una radiografia detallada de la situació actual amb els actors implicats en la venda de proximitat en el territori.

icono-tr3slocal

Identificar

els canals de distribució i demanda actual dels productes agroalimentaris locals.

icono-tr3slocal

Reconèixer

espais de col·laboració transfrontera per afavorir i millorar la promoció i venda de productes locals.

icono-tr3slocal

Analitzar

la viabilitat dels àmbits d’actuació identificats.

icono-tr3slocal

Divulgar

bones pràctiques de comercialització.

Comunicació

El pla de comunicació de Tr3s Local inclou diverses iniciatives amb la voluntat d’apropar els diferents segells de suport als productes de proximitat a consumidors i productors perquè se sumin al projecte.

icono-tr3slocal

Donar a conèixer

les activitats del projecte.

icono-tr3slocal

Promocionar

els canals de proximitat entre els consumidors.

icono-tr3slocal

Captar l’atenció

de les empreses agroalimentàries per tal que participin en els programes d’acompanyament i formació.

icono-tr3slocal

Apropar la producció

agroalimentària local als consumidors mitjançant activitats de sensibilització i accions de promoció turística.

icono-tr3slocal

Potenciar

la participació del públic en aquestes activitats, especialment les PIME agroalimentàries i els consumidors.

Suport empresarial

Les empreses productores formen part d’un dels pilars bàsics de Tr3s Local. Per aquest motiu, resulta de vital importància crear un pla de suport integral a les empreses, per ajudar-les i acompanyar-les amb l’objectiu que siguin més eficients, competitives i amb un abast més transfronterer.

icono-tr3slocal

Oferir

assessorament integral i personalitzat als productors.

icono-tr3slocal

Sessions de networking

intersectorial per cooperar, crear sinergies i intercanviar idees entre els actors implicats d’un mateix territori o amb objectius comuns.

icono-tr3slocal

Crear grups

de treball sectorials per treballar en els interessos i objectius comuns.

icono-tr3slocal

Realitzar un pla

 de suport per afavorir el comerç transfronterer en les regions que formen part del projecte.

icono-tr3slocal

Posar en marxa

 un pla de formació, presencial i a distància, per als productors, sobre tècniques i estratègies de venda de productes de proximitat.

Comerç i turisme

La venda de productes locals es caracteritza per generar un impacte positiu en el territori, essent el sector turístic un dels que rep majors beneficis econòmics i socials.

icono-tr3slocal

Analitzar

l’oferta turística existent al voltant dels productes locals.

icono-tr3slocal

Dissenyar una estratègia

 turística enllaçant producte i territori, amb iniciatives com rutes gastronòmiques, visites a pagès, etc.

icono-tr3slocal

Promocionar els segells

 de “venda de proximitat” en fires internacionals dels sectors del turisme i l’alimentació, com a valor afegit del territori.

icono-tr3slocal

Realitzar jornades

 de promoció de l’oferta comercial i turística en sectors estratègics com la restauració, l’hostaleria, el comerç i els operadors turístics.

icono-tr3slocal

Engegar un programa

escolar de producte de proximitat i de temporada, per divulgar en els centres els avantatges de consumir aquests productes.

icono-tr3slocal

La creació d’una pàgina web

per donar visibilitat i promocionar la venda de productes de proximitat.

Suport al desenvolupament de noves iniciatives per consolidar productes locals en entorns rurals

Català